POGOJI ZA NAMESTITEV

V nastanitvenih obratih so lahko samo gostje, ki imajo ob prijavi:

 1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR
  (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva:
 • Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni,
 • COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni,
 • CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

ali prvega odmerka cepiva:

 • Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.


Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz petega odstavka tega člena, ter osebam, ki so vključene v storitev
vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Dokazila o testiranju iz tretjega in sedmega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Izola, 17. 11. 2021