KAJ JE ZELENI KLJUČ/GREEN KEY?

KAJ JE ZELENI KLJUČ (GREEN KEY)?

 

Zeleni ključ je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer :

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE,

(2) VKLJUČENOST OSEBJA,

(3) INFORMIRANJE GOSTOV,

(4) VODA,

(5) PRANJE IN ČIŠČENJE,

(6) ODPADKI,

(7) ENERGIJA,

(8) HRANA IN PIJAČA,

(9) NOTRANJE OKOLJE,

(10) ZELENE POVRŠINE,

(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,

(12) AKTIVNOSTI V NARAVI in

(13) ADMINISTRACIJA.

V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE smo med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Shema (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali smo tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širimo mednje ter na ta način postajamo ambasadorji zelene politike.

S pridobitvijo znaka Green Key – enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov – ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA, je Restavracija hotela Marina izpolnila tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine, s čimer se bo v istrskem, slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirala kot okolju in družbi prijazna restavracija.

V upanju na boljši jutri vas prosimo, da nam pomagate pri skrbi za naravo ter strmite k bolj trajnostnemu načinu dopustovanja in življenja nasploh.

Ekipa Restavracije hotela Marina

Green Key logo